Personal

Linblomman har hög personaltäthet och här finns ett stabilt arbetslag med många års utbildning och erfarenhet. Här möts ni varje dag av pedagoger som både ni och era barn känner väl. Montessoripedagogiken skapar en röd tråd i vår verksamhet och i pedagogernas förhållningssätt och värdegrund – hos oss är respekten för varje individ det centrala.

Åsa Hallström
Rektor
Började sin anställning på Linblomman våren 1997. Legitimerad Förskollärare, Montessorilärare och Rektor.

Charlotta Ljungberg Förskollärare/montessoriassistent
Har arbetat på Linblomman sedan hösten 2000. Legitimerad förskollärare.

Fahimeh Azarnyun Barnskötare/montessoriassistent
Anställd sedan hösten 1997.

Maria Hjalmarsson Wattle Fritidspedagog/montessorilärare
Har varit anställd sedan Linblommans start våren 1990. Fackligt aktiv som skyddsombud. Utbildad fritidspedagog och Montessorilärare.


Ulla Asplund

Förskollärare
Började på Linblomman hösten 2014. Legitimerad Förskollärare.

Victoria Mockaitis Förskollärare/Montessorilärare
Har arbetat på Linblomman sedan våren 2018. Legitimerad förskollärare och Montessorilärare.

Sofia Högberg
Förskollärare
Anställd sedan juni 2021. Legitimerad förskollärare och läser nu Montessoripedagogik.