Om Linblomman

Linblomman är en Montessoriförskola organiserad som ett föräldrakooperativ. Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten bygger på alla medlemmars aktiva medverkan.

Linblommans verksamhet startade 1990 av en grupp engagerade föräldrar som önskade Montessoripedagogik för sina barn. Sedan dess har förskolan förvaltats och utvecklats av flera generationer målmedvetna föräldrar. Här finns 26 barnplatser fördelat på två avdelningar: Fröet (0-3 år) med plats för 8 barn och Linet (3-6 år) med plats för 18 barn.

Linblommans verksamhetsidé

Vår verksamhet har som mål att alltid utgå från det som är bäst för barnen. Vi ska bedriva en förskola med Montessoripedagogisk inriktning där det enskilda barnet ska utvecklas till en självständig, harmonisk och socialt fungerande individ.

För att göra detta möjligt:

– strävar vi efter att ha små barngrupper med en hög lärartäthet.

– försöker vi skapa en fysisk och mental miljö där alla kan känna sig trygga och stimulerade.

– ska vi ha personal som till största delen är Montessoripedagogiskt utbildad och införstådd med dess mål, syfte och metod.

– ska vi ha en organisation där alla känner sig delaktiga och kan påverka.

– ska föräldrarnas arbetsinsats vara så rättvist och jämnt fördelad som möjligt.

– ska vårt gemensamma arbete präglas av att ständigt utveckla, förnya och förbättra verksamheten.

Föräldramedverkan

Som förälder på Linblomman har man möjligheten att vara med och påverka och delta i sitt barns vardag. Matlagning och städning sköts av medlemmarna. Antalet mat och städdagar räknas ut terminsvis och påverkas av hur många familjer som är med i kooperativet. Utöver detta medverkar alla föräldrar i någon arbetsgrupp som t ex styrelsen, ute/inne grupp, infogrupp, ekonomigrupp, rekryteringsgrupp, PU-grupp, aktivitetsgrupp eller matgrupp.

Som medlem deltar man även på medlemsmöten, årsmöten och föräldramöten.

Personalen på Linblomman

Personalen hittar du här.