Montessoripedagogik

Kommer du på besök till vår montessoriförskola, kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder.

Här finner du barn som bakar, tvättar, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Här kan du också se barn som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder. Kanske stöter du på ett barn som pratar om cirklar och olika sorters trianglar.

Här händer det att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna. Eller att en 4-åring med största iver räknar till hundra. På vår förskolan finns barn som knäckt läskoden och gärna läser sin egen bok. Med all säkerhet finner du även barn som skapar och på så sätt får utlopp för sin kreativitet.

Genom att inte hjälpa barnen i tid och otid, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.

Vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror. Maria Montessori upptäckte nämligen att:

  • inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.
  • barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
  • barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.

Maria Montessoris pedagogiska upptäckter och metoder används runtom i hela världen och så även på Linblomman. Vill du läsa mer om Maria Montessori och hennes pedagogik gör du det med fördel på Svenska Montessoriförbundets hemsida.