På avdelningen Linet finns våra större barn, från tre till sex år, med plats för 18 barn. Här arbetar tre pedagoger. På Linet hittar ni det typiska Montessorimaterialet som är framtaget för alla ämnesområden och som är indelat i fem olika områden – språk, matematik, kultur, sensoriskt och praktiskt.

Lokalen är ljus, inbjudande och möblerad med hyllor, bord och stolar i barnens storlek. Den anpassade miljön gör det möjligt för barnen att arbeta med det material som de är intresserade av – via det fria valet och en inspirerande miljö utvecklas barnen till självständiga och trygga individer som kan samarbeta och visa hänsyn.

Genom ständiga observationer av barnen och genom att vara närvarande pedagoger kan vi erbjuda barnen ”rätt” material vid ”rätt” tillfälle och på så sätt tillgodose varje barns behov i sin utveckling. Barnen är kompetenta och vi vet att barn klarar av mer än vad vi vuxna tror. All onödig hjälp kan vara ett hinder i barns utveckling.

En dag på Linet

Kl. 7.00 Förskolan öppnar. Barnen hälsas välkommen och det sker en snabb överlämning från vårdnadshavaren med den information som behövs för att ge barnet en bra dag.
Kl. 7.30–8.15 Serveras frukosten på Fröet för de barn som är hungriga eller inte ätit hemma
Kl. 8.15–11.00 Linet har så kallat arbetspass – en sammanhängande tid avsatt för att barnen inte ska störas av yttre faktorer. Vi arbetar med Montessorimaterialet eller andra lärande aktiviteter utifrån barnets intresse och behov. 
Kl. 11.00 Samling
Kl. 11.15 Lunch
Kl. 12–14 Uteaktiviteter
Kl. 14.15 Mellanmål
Kl. 15–17 Barnen sysselsätter sig med diverse aktiviteter så som bygga, konstruera, läsa, rita etc.
Kl. 17.00 Förskolan stänger för dagen. När vi säger hejdå för dagen sker en kort avstämning med vårdnadshavarna om hur dagen varit.