GDPR

De personuppgifter som ni lämnar här på hemsidan har till syftet är att förenkla administrationen och underlätta kommunikation mellan er och förskolan. Personuppgifter gallras när uppgifter inte längre behövs för administration och kommunikation.

I och med att ni skickar in intresseanmälan för att stå i kö till vår förskola samtycker ni till att vi hanterar era personuppgifter.