På avdelningen Fröet hittar ni våra yngsta barn, från ett till cirka tre år. Här finns det plats för åtta barn och det arbetar två pedagoger på avdelningen.
Barnen befinner sig i en förberedd miljö där möblerna är anpassade efter barnens storlek och materialet/leksakerna är lättillgängligt för barnen och svarar till deras behov och intressen. Fröets lokal är ljus och vetter ut mot vår gård. Vi arbetar efter den Montessoripedagogik som passar de yngre barnen och där fokus ligger på att skapa trygghet, möta barnens rörelsebehov, ge barnen ett brett begreppsförråd och att samspela med andra barn och vuxna.

Tillsammans utforskar vi världen med sinnena och tränar på praktiska vardagsövningar.

”Kan själv” är ett viktigt budskap hos oss – vi på Linblomman tar tillvara på barnets strävan, där vuxnas uppgift är att skapar tid och förutsättningar för barnen att utvecklas i sin egen takt.

En dag på Fröet

Kl. 7.00  Förskolan öppnar. Vi hälsar barnet välkommen och får den information vi behöver från vårdnadshavare för att kunna skapa en bra dag.
Kl. 7.30–8.15 Frukosten serveras för de barn som är hungriga eller inte ätit hemma.
Kl. 9.00  Vi har samling som kan innehålla sång, dansa, lek och sagor. Samlingen avslutas med fruktstund.
Kl. 9.30  Barnen sysselsätter sig med det som de är intresserade av tillsammans med närvarande pedagoger som stimulerar, stöttar och vägleder barnen i deras utveckling. Ibland är vi ute och andra förmiddagar är vi inne.
Kl. 11.00  Lunchen serveras.
Kl. 12.00  Barnen vilar i vagnar utomhus
Kl. 12–14 När barnen vaknar leker de på gården med de äldre barnen. 
Kl. 14.15  Mellanmål serveras.
Kl. 15–17 Vi leker, läser, bygger, skapar etc. 
Kl. 17.00  Förskolan stänger för dagen. När vi säger adjö sker en kort avstämning med vårdnadshavare om hur dagen har varit.