Föräldrakooperativ

Linblommans förskola är ett kooperativ som drivs av vårdnadshavarna. Det innebär att alla föräldrar är medlemmar i kooperativet och ansvarar för att förskolan ska fungera.

I ett föräldrakooperativ lär du känna de andra familjerna och tillsammans är det ni som driver och ansvarar för förskola. En grupp av representater från föräldragruppen är styrelse och tillika förskolans huvudmän. Styrelsen består av en representant från varje arbetsgrupp, en kassör och en ordförande.

På ett föräldrakooperativ är det medlemmarna som är arbetsgivare och har ett ansvar för personalens utveckling och mående. Det är kooperativets medlemmar som ansvarar för att miljön inne och ute är fungerande både för barn och vuxna och det är medlemmarna som lagar mat. Utöver det så har medlemmarna även ansvar för att Linblomman fortsatt ska vara en fungerande verksamhet, detta genom att ha god ekonomi och fortsätta att vara en attraktiv förskola där vårdnadshavare vill ha sina barn.

Linblomman serverar hemlagad mat som tillagas av en förälder. Maten vi serverar är varierad, tillagad från grunden och i största möjliga mån ekologisk.

För att klara det arbete och det ansvar som det innebär att driva en förskola har vi organiserat oss i fem arbetsgrupper. Varje medlem ingår i en arbetsgrupp, där varje grupp har olika ansvarsområden. Arbetsgrupperna är matgruppen som bland annat ansvarar för matrutiner, scheman och matinköp, rekryteringsgruppen som ansvarar för rekrytering av nya familjer, personalutskottet som ansvarar för personalfrågor, info och trivsel som ser till att vi just får det trivsamt och den information vi behöver och slutligen inne/ute gruppen som ser till att vår miljö är säker och tilltalande. Alla grupper har olika arbetsuppgifter och ansvar men alla delar är lika viktiga. Det är roligt och lärorikt att få vara med i ett föräldrakooperativ. Här kan du bidra till ditt barns vardag och skapa goda förutsättningar för pedagogerna att erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för ditt barn. Du har även möjlighet att lära känna andra vuxna som har barn i samma ålder som ditt barn.

Tillsammans ansvarar alla föräldrar för Linblommans fortsatta utveckling och fortlevnad. Vi har funnits i över 30 år och vi hoppas finnas i många många år till.